เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 840 Series

Double Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 840 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 840-7GH27 50 7.5 900 -200 180
2RB 840-7GH27 60 8.6 1050 -150 120
2RB 840-7GH37 50 11 900 -280 370
2RB 840-7GH37 60 12.6 1050 -310 350

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ