เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-410 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-410 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 410-7AT06 50 0.55 145 -90 90
2RB 410-7AT06 60 0.63 175 -70 70
2RB 410-7AT16 50 0.75 145 -130 130
2RB 410-7AT16 60 0.86 175 -120 120
2RB 410-7AT26 50 1.1 148 -170 200
2RB 410-7AT26 60 1.3 190 -210 200

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ